8+ xe khách Sài Gòn đi Quảng Bình/Quảng Bình – Sài Gòn

1. Xe khách Sài Gòn đi Quảng Bình

1.1 Nhà xe A Ba

  • Điểm nhận khách: 13h00 – Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
  • Điểm trả khách: 14h34 – Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
  • Giá vé tham khảo: 1.000.000VND/vé/chiều
  • SĐT: 0982 111 777

(Ảnh: vexere.com)

1.2 Nhà xe Hoàng Long (Cô 2)

  • Điểm nhận khách: 13h00 – Bến xe Bình Đông Mới
  • Điểm trả khách: 15h30 – Quảng Bình (dọc Quốc lộ 1A)
  • Giá vé tham khảo: 600.000VND/vé/chiều
  • SĐT: 0981 269 339 

(Ảnh: vexere.com)

1.3 Nhà xe Hoàng Long – Hà Nội

  • Điểm nhận khách: 15h00 – Cổng 3 Bến xe Miền Đông
  • Điểm trả khách: 16h52 – Quảng Bình (dọc Quốc Lộ 1A)
  • Giá vé tham khảo: 1.100.000 VND/vé/chiều
  • SĐT: 0978 939 373

(Ảnh: vexere.com)

1.4 Nhà xe An Bình

  • Điểm nhận khách: 06h00 – Bến xe Miền Tây (TP HCM)
  • Điểm trả khách: 05h30 – Đường tránh ngã 3 Lũ Lệ Thuỷ (Quảng Bình)
  • Giá vé tham khảo: 700.000 VND/vé/chiều
  • SĐT: 0907 866 530

(Ảnh: vexere.com)

1.5 Nhà xe Thọ Mười

  • Điểm nhận khách: 07h50 – Khu du lịch Suối Tiên
  • Điểm trả khách: 08h20 – Quảng Bình (dọc Quốc Lộ 1A)
  • Giá vé tham khảo: 500.000VND/vé/chiều
  • SĐT: 0913 957 567

(Ảnh: vexere.com)

1.6 Nhà xe Xuân Truyền

  • Điểm nhận khách: 05h07 – Bến xe Miền Đông
  • Điểm trả khách: 23h37 – Bến xe Ba Đồn
  • Giá vé tham khảo: 500.000VND/vé/chiều
  • SĐT: 0818 982 555

(Ảnh: limosine.vn)

1.7 Nhà xe Châu Tuyết 

  • Điểm nhận khách: 05h00 – Cây xăng Hoà Bình
  • Điểm trả khách: 04h00 – Cầu mới Quảng Bình
  • Giá vé tham khảo: 450.000VND/vé/chiều
  • SĐT: 0912 718 732

(Ảnh: facebook.com)

1.8 Nhà xe Tín Nghĩa

  • Điểm nhận khách: 21h00 – Cổng 3 Bến xe Miền Đông
  • Điểm trả khách: 01h20 – Quảng Bình (Dọc Quốc lộ 1A)
  • Giá vé tham khảo: 550.000VND/vé/chiều
  • SĐT: 0985 317 177

(Ảnh: vexere.com)

1.9 Nhà xe Tăng Tín

  • Điểm nhận khách: 12h30 – Chợ đầu mối Thủ Đức
  • Điểm trả khách: 10h45 – Quảng Bình (Dọc Quốc lộ 1A)
  • Giá vé tham khảo: 500.000VND/vé/chiều
  • SĐT: 0973 568 717

(Ảnh: vexere.com)

2. Xe khách Quảng Bình đi Sài Gòn

2.1 Nhà xe Hoàng Long (Cô 2)

  • Điểm nhận khách: 04h30 – Quảng Bình (Dọc Quốc lộ 1A)
  • Điểm trả khách: 10h00 – Bến xe Miền Đông (Cổng số 4)
  • Giá vé tham khảo: 1.100.000VND/vé/chiều
  • SĐT: 0981 269 339

(Ảnh: vexere.com)

2.2 Nhà xe A Ba

  • Điểm nhận khách: 05h30 – Quảng Bình (Dọc Quốc lộ 1A)
  • Điểm trả khách: 08h00 – Bến xe miền Đông mới
  • Giá vé tham khảo: 1.000.000VND/vé/chiều
  • SĐT: 0982 111 777

(Ảnh: vexere.com)

2.3 Nhà xe An Bình

  • Điểm nhận khách: 14h00 – Quảng Bình (Dọc Quốc lộ 1A)
  • Điểm trả khách: 14h00 – Cổng Bến xe Miền Đông (TP HCM)
  • Giá vé tham khảo: 700.000VND/vé/chiều
  • SĐT: 0907 866 530

(Ảnh: vexere.com)

2.4 Nhà xe Hoàng Long – Hà Nội

  • Điểm nhận khách: 02h30 – Quảng Bình (Dọc Quốc lộ 1A)
  • Điểm trả khách: 04h25 – Cổng Bến xe Miền Đông (TP HCM)
  • Giá vé tham khảo: 1.100.000VND/vé/chiều
  • SĐT: 0978 939 373

(Ảnh: vexere.com)

2.5 Nhà xe Xuân Truyền

  • Điểm nhận khách: 05h07 – Bến xe Ba Đồn
  • Điểm trả khách: 23h37 – Bến xe Miền Đông
  • Giá vé tham khảo: 500.000VND/vé/chiều
  • SĐT: 0818 982 555

(Ảnh: limosine.com)

2.6 Nhà xe Hoàng Long (Đỏ)

  • Điểm nhận khách: 23h30 – Quảng Bình (Dọc Quốc lộ 1A)
  • Điểm trả khách: 00h00 – Bến xe Miền Đông 
  • Giá vé tham khảo: 700.000 VND/vé/chiều
  • SĐT: 0932 518 885

(Ảnh: vexere.com)

2.7 Nhà xe Tín Nghĩa

  • Điểm nhận khách: 06h30 – Quảng Bình (Dọc Quốc lộ 1A)
  • Điểm trả khách: 08h00 – Bến xe miền Đông
  • Giá vé tham khảo: 550.000VND/vé/chiều
  • SĐT: 0985 317 177

(Ảnh: vexere.com)

2.8 Nhà xe Lộc Thuỷ

  • Điểm nhận khách: 15h00 – TP Đồng Hới (đường tránh)
  • Điểm trả khách: 13h00 – Chợ đầu mối Thủ Đức
  • Giá vé tham khảo: 700.000 VND/vé/chiều
  • SĐT: 0962 354 555

(Ảnh: facebook.com)

Thục Nhi