veqb.org được lập ra với mục đích lưu giữ một số thông tin về sách và du lịch.