6+ xe khách Quảng Bình đi Hà Tĩnh/Hà Tĩnh-Quảng Bình

1. Xe khách Quảng Bình đi Hà Tĩnh

1.1 Xe Hải Hoàng Gia

 • Điểm nhận khách: 02h30 – Quảng Bình (Dọc Quốc lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 04h45 – Bến xe Hà Tĩnh
 • Giá vé tham khảo: 300.000VND
 • SĐT: 0962 164 777

(Ảnh: vexere.com)

1.2 Xe khách Thiên Trung

 • Điểm nhận khách: 07h06 – Quảng Bình
 • Điểm trả khách: 09h36 – Hà Tĩnh
 • Giá vé tham khảo: 950.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0973 694 694

(Ảnh: vexere.com)

1.3 Xe khách Dương Vũ

 • Điểm nhận khách: 19h45 – Quảng Bình (Dọc Quốc lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 22h45 – Hà Tĩnh (Dọc Quốc lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 280.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0905 438 522

(Ảnh: vexere.com)

1.4 Xe khách Cúc Mừng

 • Điểm nhận khách: 00h05 – Quảng Bình (Dọc Quốc lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 01h05 – Bến xe khách Kỳ Anh
 • Giá vé tham khảo: 350.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 1900 9075

(Ảnh: vexere.com)

1.5 Xe khách Vân Khôi

 • Điểm nhận khách: 20h00 – Quảng Bình (Dọc Quốc lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 22h30 – Hà Tĩnh (Dọc Quốc lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 400.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0913 457 552

(Ảnh: vexere.com)

1.6 Xe khách Quỳnh Hằng

 • Điểm nhận khách: 04h00 – Quảng Bình (Dọc đường mòn)
 • Điểm trả khách: 05h00 – Hương Khê (Dọc đường mòn)
 • Giá vé tham khảo: 300.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0888 542 542

(Ảnh: vexere.com)

2. Xe khách Hà Tĩnh đi Quảng Bình

2.1 Xe khách Lộc Thuỷ

 • Điểm nhận khách: 13h00 – Đường tránh TP Hà Tĩnh
 • Điểm trả khách: 15h00 – TP Đồng Hới (đường tránh)
 • Giá vé tham khảo: 100.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0962 354 555

(Ảnh: facebook.com)

2.2 Xe khách Sâm Hương

 • Điểm nhận khách: 01h00 – Hà Tĩnh (Dọc Quốc lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 15h00 – Quảng Bình (Dọc Quốc lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 300.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0914 202 374

(Ảnh: vexere.com)

2.3 Xe Hải Hoàng Gia

 • Điểm nhận khách: 23h00 – Thị xã Kỳ Anh
 • Điểm trả khách: 01h00 – Quảng Bình (Dọc Quốc lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 300.000VND
 • SĐT: 0962 164 777

(Ảnh: vexere.com)

2.4 Xe khách Thiên Trung

 • Điểm nhận khách: 12h46 – Hà Tĩnh
 • Điểm trả khách: 15h31 – Quảng Bình
 • Giá vé tham khảo: 950.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0973 694 694

(Ảnh: vexere.com)

2.5 Xe khách Huỳnh Quỳnh

 • Điểm nhận khách: 14h00 – Bến xe Hà Tĩnh
 • Điểm trả khách: 16h00 – Thị trấn Ròn
 • Giá vé tham khảo: 400.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0987 168 183

(Ảnh: vexere.com)

2.6 Xe khách Dương Vũ

 • Điểm nhận khách: 00h30 – Hà Tĩnh (Dọc Quốc lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 02h30 – Quảng Bình (Dọc Quốc lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 300.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0905 438 522

(Ảnh: vexere.com)

2.7 Xe khách Cúc Mừng

 • Điểm nhận khách: 21h30 – Bến xe Hà Tĩnh
 • Điểm trả khách: 00h00 – Quảng Bình (Dọc Quốc lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 350.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 1900 9075

(Ảnh: vexere.com)

2.8 Xe khách Vân Khôi

 • Điểm nhận khách: 21h30 – Hà Tĩnh (Dọc Quốc lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 00h00 – Quảng Bình (Dọc Quốc lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 400.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0913 457 552

Thục Nhi