Tổng hợp chi nhánh, phòng giao dịch, ATM BIDV tại Quảng Bình

I. Chi nhánh, phòng giao dịch BIDV Quảng Bình

Đồng Hới (6)

1.Chi nhánh BIDV Quảng Bình

   • Địa chỉ: Số 189 Hữu Nghị, Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
   • SĐT: (0232) 3855688 – 3828268 – 3844401 – 3859077 – 3844426 – 3822989 – 324608

2.PGD Nguyễn Trãi

   • Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Trãi, Phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
   • SĐT: (0232) 3850735 – 3851616

3.PGD Nam Lý

   • Địa chỉ: Số 29 Phan Đình Phùng, Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
   • SĐT: (0232) 33811777

4.PGD Đồng Sơn

   • Địa chỉ: Cụm 1, Tổ Dân Phố 5, Đường Lý Thái Tổ, Phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
   • SĐT: (0232) 3897788 – 3895678

5.PGD Bắc Lý

   • Địa chỉ: 146 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
   • SĐT: (0232) 3844765 – 3850445

6.PGD Đồng Hới

   • Địa chỉ: Số 46 Quang Trung, Phường Hải Đình, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
   • SĐT: (0232) 3821003 – 3823645 – 3843052 – 3823656

Bố Trạch (3)

1.PGD Lý Hòa

   • Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Mai Hồng, Xã Đồng Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình.
   • SĐT: (0232) 3864468

2.PGD Thanh Hà

   • Địa chỉ: Quốc lộ 1A , thôn Thanh Khê, Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình
   • SĐT: (0232) 3656266

3.PGD Bố Trạch

   • Địa chỉ: Tiểu khu 12, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình
   • SĐT: (0232) 3611253

Quảng Trạch (4)

1.Chi nhánh BIDV Bắc Quảng Bình

   • Địa chỉ: Số 332A Quang Trung, Thị xã Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
   • SĐT: (0232) 652 5888 – 6272888

2.PGD Hòa Ninh

   • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phước Đông, Xã Quảng Lộc, Thị xã Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
   • SĐT: (0232) 3696777

3.PGD Ba Đồn

   • Địa chỉ: Số 86, Đường Hùng Vương, Phường Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
   • SĐT: (0232) 3512468

4.PGD Hòn La

   • Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
   • SĐT: (0232) 3599098

Tuyên Hóa (1)

1.PGD Tuyên Hoá

   • Địa chỉ: Quốc lộ 12A, Xã Tiến Hoá, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình
   • SĐT: (0232) 3670499

Quảng Ninh (1)

1.PGD Quán Hàu

   • Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
   • SĐT: (0232) 3873666 – 3872888

II. Điểm đặt ATM BIDV tại Quảng Bình

1.TP. Đồng Hới:

  • 01 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
  • Khuôn viên Bệnh viện Cu Ba, Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
  • Số 189 Hữu Nghị, Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
  • Trường ĐH Sư Phạm, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
  • Khu công nghiệp Tây Bắc, Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
  • Số 29 Phan Đình Phùng, Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
  • 146 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
  • Số 46 Quang Trung, Phường Hải Đình, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
  • Cụm 1, Tổ Dân Phố 5, Đường Lý Thái Tổ, Phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
  • Số 03 Nguyễn Trãi, Phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới, Quảng Bình

2.Bố Trạch

  • Tiểu khu 12, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình
  • Quốc lộ 1A , thôn Thanh Khê, Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình
  • Thị trấn Nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình
  • Quốc lộ 1A, thôn Mai Hồng, Xã Đồng Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

3.Quảng Trạch:

  • UBND Xã Cảnh Hóa, Xã Cảnh Hóa, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
  • Quốc lộ 1A, Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
  • Số 332A Quang Trung, Thị xã Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
  • Khu Phố 1, Thị xã Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

4.Tuyên Hóa:

  • Quốc lộ 12A, Xã Tiến Hoá, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

5.Quảng Ninh:

  • Qũy tín dụng Gia Ninh, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
  • Tiểu khu 4, Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Đan Phương