Tổng hợp chi nhánh, phòng giao dịch, ATM Sacombank tại Quảng Bình

I. Chi nhánh, phòng giao dịch Sacombank Quảng Bình

1.Chi nhánh Sacombank Quảng Bình

  • Địa chỉ: 05 Quang Trung, Phường Hải Đình, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
  • SĐT: (0232) 3846 846

2.PGD Bắc Lý

  • Địa chỉ: Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
  • SĐT: (0232) 3853 853 – (0232) 3853 888 – (0232) 3853 999

3.PGD Đồng Sơn

  • Địa chỉ: 81 Lý Thái Tổ, Phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
  • SĐT: (0232) 3834 834 – (0232) 3834 835 – (0232) 3834 836

4.PGD Đồng Hới

  • Địa chỉ: 254 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Sách, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
  • SĐT: (0232) 3847 847 – (0232) 3834 888 – (0232) 3834 889

5. PGD Bố Trạch

  • Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Tiểu khu 2, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình
  • SĐT: (0232) 3612 612 – (0232) 3612 555

6.PGD Ba Đồn

  • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
  • SĐT: (0232) 3516 567 – (0232) 3516 516 – (0232) 3517 517

II. Điểm đặt ATM Sacombank tại Quảng Bình

1.Quảng Trạch

  • Khu phố 1, Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

2.TP. Đồng Hới

  • 81 Lý Thái Tổ, TP Đồng Hới, Quảng Bình
  • 653 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
  • 254 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Sách, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
  • 05 Quang Trung, Phường Hải Đình, TP. Đồng Hới, Quảng Bình

3.Bố Trạch

  • Thị trấn Phong Nha, Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình
  • Quốc lộ 1A, Tiểu Khu 2, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình
  • Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

Đan Phương