Tổng hợp Đại lý Viettel tại Quảng Bình

I. TP Đồng Hới

1. Cửa hàng giao dịch Viettel Đồng Hới:

 • Địa chỉ: Số 29 Trần Quang Khải, Phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình.
 •  Điện thoại: 0232.6250.198
 • Giờ làm việc: 7h30 – 18h30

II. Huyện Bố Trạch:

1. Cửa hàng giao dịch Viettel Bố Trạch:

 • Địa chỉ: TK2, TT Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình
 • Điện thoại: 0232.6500.111
 • Giờ làm việc: 7h30 – 18h00

2. Cửa hàng đặc thù Phong Nha:

 • Địa chỉ: Thôn Hà Lời, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
 • Điện thoại: 0971.009.985
 • Giờ làm việc: sáng từ: 7h30 – 17h30

III. Huyện Quảng Trạch

1.Cửa hàng giao dịch Viettel Quảng Trạch:

 • Địa chỉ: Thôn Di Lộc, Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình
 • Điện thoại: 0232.6516.789
 • Giờ làm việc: 7h30 – 18h

IV. Huyện Minh Hóa

1. Cửa hàng giao dịch Viettel Minh Hóa QBH

 • Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình
 • Điện thoại: 0232.6546.888
 • Giờ làm việc: 7h30 – 18h

V. TX Ba Đồn

1. Cửa hàng giao dịch Viettel Ba Đồn:

 • Địa chỉ: Minh Lợi, Quảng Thọ, TX Ba Đồn, Quảng Bình
 • Điện thoại: 0232.6260.016
 • Giờ làm việc: 7h30 – 18h

VI. Huyện Tuyên Hóa

1. Cửa hàng giao dịch Viettel Tuyên Hóa:

 • Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Đồng Lê,  Tuyên Hóa, Quảng Bình
 • Điện thoại: 0232.6541.999
 • Giờ làm việc: 7h30 – 18h

VII. Huyện Lệ Thủy

1.Cửa hàng giao dịch Viettel Lệ Thủy QBH:

 • Địa chỉ: Thị Trấn Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
 • Điện thoại: 1800 8168
 • Giờ làm việc: 7h30 – 18h