Tổng hợp Đại lý MobiFone tại Quảng Bình

1. Cửa hàng MobiFone Quảng Bình

 • Địa chỉ: 23 Lý Thường Kiệt, P. Đồng Mỹ, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
 • SDT: 02323.821.688
 • Giờ làm việc: 7:30 – 11:30, 13:30 – 21:30 T2 – CN.

2. Cửa Hàng MobiFone Bố Trạch

 • Địa chỉ: QL1A, Tiểu khu 1, TT Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 • SDT: 02323.678.999
 • Giờ làm việc: 7:30 – 11:30, 13:30 – 17:30 T2 – T7.

3. Cửa hàng MobiFone Tuyên Hóa

 • Địa chỉ: 54 Hùng Vương, TT Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
 • SDT: 02323.685.858
 • Giờ làm việc: 07:30 – 11:30, 13:30 – 17:30 T2 – T7.

4. Cửa Hàng MobiFone Quảng Trạch

 • Địa chỉ: 40 Hùng Vương, phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
 • SDT: 02323.516.777
 • Giờ làm việc: 07:30 – 11:30, 13:30 – 17:30 T2 – T7.

5. Cửa Hàng MobiFone Quảng Ninh

 • Địa chỉ: Dinh Mười, Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
 • SDT: 02323.873.222
 • Giờ làm việc: 07:30 – 11:30, 13:30 – 17:30 T2 – T7.

6. Cửa Hàng MobiFone Minh Hóa

 • Địa chỉ: 126 Lý Thường Kiệt – Tiểu khu 8 – TT Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
 • SDT: 02323.547.333
 • Giờ làm việc: 07:30 – 11:30, 13:30 – 17:30 T2 – T7.

7. Cửa Hàng MobiFone Lệ Thủy

 • Địa chỉ: Tiểu khu 7 TT Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
 • SDT: 02323.966.688
 • Giờ làm việc: 07:30 – 11:30, 13:30 – 17:30 T2 – T7.

8. Cửa Hàng MobiFone Yên Định

 • Địa chỉ: Bưu Điện Huyện Yên Định, Thị trấn Quán Lào, uyện Yên Định, tỉnh Quảng Bình.
 • SDT: 0932.240.999
 • Giờ làm việc: 07:30 – 11:30, 13:30 – 17:30 T2 – T7.

9. Cửa Hàng MobiFone Vĩnh Lộc

 • Địa chỉ: SN 06 Khu 2 Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Quảng Bình.
 • SDT: 0906.204.666
 • Giờ làm việc: 07:30 – 11:30, 13:30 – 17:30 T2 – T7.