Tổng hợp Đại lý VinaPhone tại Quảng Bình

I. TP Đồng Hới

1. Giao dịch Cộng:

 • Địa chỉ: 168 Lý Thái Tổ, phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
 • SDT: 0919.890.636
 • Giờ làm việc:

2. Giao dịch Bắc Lý:

 • Địa chỉ: 120 Phan Đình Phùng, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
 • SDT: 0915.980.567
 • Giờ làm việc:

3. Giao Dịch Trung Tâm Thành Phố Đồng Hới:

 • Địa chỉ: Số 04 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
 • SDT: 0912.921.335
 • Giờ làm việc:

II. Huyện Tuyên Hóa

1. Giao dịch trung tâm huyện Tuyên Hóa:

 • Địa chỉ: Tiểu Khu 1, thị Trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
 • SDT: 0917.907.838
 • Giờ làm việc: T2 – T6 07:00 – 11:30, 13:30 – 17:00; T7 07:00 – 19:00

III. Huyện Quảng Trạch

1. Điểm Giao Dịch Roon:

 • Địa chỉ: Dy Luân, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 • SDT: 0915.124.357
 • Giờ làm việc: T2 – T6 07:00 – 11:30, 13:30 – 17:00; T7 07:00 – 19:00

IV. Huyện Bố Trạch

1. Điểm Giao Dịch Thanh Khê

 • Địa chỉ: Thanh Khê, xã Thanh Trạch, xuyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 • SDT: 0889274555
 • Giờ làm việc: T2 – T6 07:00 – 11:30, 13:30 – 17:00; T7 07:00 – 19:00

2. Điểm Giao dịch Phong Nha:

 • Địa chỉ: Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 • SDT: 0918.394.229
 • Giờ làm việc: T2 – T6 07:00 – 11:30, 13:30 – 17:00; T7 07:00 – 19:00

V. Huyện Quảng Ninh

1. Điểm Giao Dịch Quán Hàu:

 • Địa chỉ: TK5, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
 • SDT: 0916.701.678
 • Giờ làm việc: T2 – T6 07:00 – 11:30, 13:30 – 17:00; T7 07:00 – 19:00

VI. Huyện Lệ Thủy

1. Cửa hàng Giao Dịch Lệ Thủy:

 • Địa chỉ: Số 02 Duy Tân, tổ Dân Phố 7, TT Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
 • SDT: 0911.382.333
 • Giờ làm việc: T2 – T6 07:00 – 11:30, 13:30 – 17:00; T7 07:00 – 19:00

VII. Thị xã Ba Đồn

1. Giao Dịch thị trấn Quảng Trạch:

 • Địa chỉ: Khu Phố 1, phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
 • SDT: 0912.437.379
 • Giờ làm việc: T2 – T6 07:00 – 11:30, 13:30 – 17:00; T7 07:00 – 19:00

2. Giao Dịch Hòa Ninh:

 • Địa chỉ: Thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa , Thị Xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
 • SDT: 0918.337.558
 • Giờ làm việc: T2 – T6 07:00 – 11:30, 13:30 – 17:00; T7 07:00 – 19:00