10+ xe khách Quảng Bình đi Đà Nẵng/Đà Nẵng-Quảng Bình

1. Xe khách Quảng Bình đi Đà Nẵng 

1.1 Xe khách Hải Hoàng Gia

 • Điểm nhận khách: 00h30 – Quảng Bình (Dọc Quốc lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 05h45 – Bến xe trung tâm Đà Nẵng
 • Giá vé tham khảo: 300.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0962 164 777

(Ảnh: vexere.com)

1.2 Xe khách Lâm Huề

 • Điểm nhận khách: 08h10 – Quảng Bình (Dọc Quốc lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 15h55 – Bến xe trung tâm Đà Nẵng
 • Giá vé tham khảo: 200.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0915 055 962

(Ảnh: vexere.com)

1.3 Xe khách Thiên Trung

 • Điểm nhận khách: 15h31 – Quảng Bình
 • Điểm trả khách: 20h46 – Đà Nẵng
 • Giá vé tham khảo: 950.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0973 694 694

(Ảnh: vexere.com)

1.4 Xe khách Vinh Thanh

 • Điểm nhận khách: 19h15 – Thị trấn Roòn
 • Điểm trả khách: 02h15 – Bến xe trung tâm Đà Nẵng
 • Giá vé tham khảo: 170.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0886 688 088

(Ảnh: vexere.com)

1.5 Xe khách Lộc Thuỷ

 • Điểm nhận khách: 15h00 – TP Đồng Hới (đường tránh)
 • Điểm trả khách: 20h00 – Ngã 3 Tuý Loan
 • Giá vé tham khảo: 350.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0962 354 555

(Ảnh: facebook.com)

1.6 Xe khách Dương Hồng

 • Điểm nhận khách: 00h00 – Quảng Bình
 • Điểm trả khách: 05h00 – Đà Nẵng
 • Giá vé tham khảo: 300.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0905 905 051

(Ảnh: vexere.com)

1.7 Xe khách Vân Tuyến

 • Điểm nhận khách: 06h30 – Quảng Bình (Dọc Quốc lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 12h00 – Đà Nẵng (dọc QL1A)
 • Giá vé tham khảo: 200.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0975 252 171

(Ảnh: vexere.com)

1.8 Xe khách Hải Hà

 • Điểm nhận khách: 21h00 – TP Đồng Hới
 • Điểm trả khách: 02h30 – Bến xe trung tâm Đà Nẵng
 • Giá vé tham khảo: 170.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0905 619 619

(Ảnh: vexere.com)

1.9 Xe khách Dương Vũ

 • Điểm nhận khách: 04h45 – Quảng Bình (Dọc Quốc lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 10h15 – Bến xe trung tâm Đà Nẵng
 • Giá vé tham khảo: 180.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0905 438 522

(Ảnh: vexere.com)

1.10 Xe khách Hạnh Luyến

 • Điểm nhận khách: 05h30 – Hoàn Lão
 • Điểm trả khách: 10h30 – Bến xe trung tâm Đà Nẵng
 • Giá vé tham khảo: 200.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0912 173 173

(Ảnh: vexere.com)

2. Xe khách Đà Nẵng đi Quảng Bình

2.1 Xe khách Lâm Huề

 • Điểm nhận khách: 11h30 – Bến xe trung tâm Đà Nẵng
 • Điểm trả khách: 19h05 – Chợ Cuồi
 • Giá vé tham khảo: 200.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0915 055 962

(Ảnh: vexere.com)

2.2 Xe khách Hải Hoàng Gia

 • Điểm nhận khách: 21h45 – Bến xe trung tâm Đà Nẵng
 • Điểm trả khách: 02h30 – Quảng Bình (Dọc Quốc lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 300.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0962 164 777

(Ảnh: vexere.com)

2.3 Xe khách Thiên Trung

 • Điểm nhận khách: 01h51 – Đà Nẵng
 • Điểm trả khách: 07h06 – Quảng Bình
 • Giá vé tham khảo: 950.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0973 694 694

(Ảnh: vexere.com)

2.4 Xe khách Vinh Thanh

 • Điểm nhận khách: 21h00 – Bến xe trung tâm Đà Nẵng
 • Điểm trả khách: 02h30 – Hoàn Lão
 • Giá vé tham khảo: 160.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0886 688 088

(Ảnh: vexere.com)

2.5 Xe khách Tú Tạc

 • Điểm nhận khách: 17h45 – Bến xe trung tâm Đà Nẵng
 • Điểm trả khách: 22h15 – TP Đồng Hới
 • Giá vé tham khảo: 300.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0913 496 121

(Ảnh: vexere.com)

2.6 Xe khách Dương Hồng

 • Điểm nhận khách: 21h00 – Bến xe trung tâm Đà Nẵng
 • Điểm trả khách: 05h00 – Quảng Bình
 • Giá vé tham khảo: 300.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0905 905 051

(Ảnh: vexere.com)

2.7 Xe khách Vân Tuyến

 • Điểm nhận khách: 09h30 – Đà Nẵng (Dọc Quốc lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 15h00 – Quảng Bình (dọc QL1A)
 • Giá vé tham khảo: 200.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0975 252 171

(Ảnh: vexere.com)

2.8 Xe khách Hải Hà

 • Điểm nhận khách: 16h30 – Bến xe trung tâm Đà Nẵng
 • Điểm trả khách: 22h00 – TP Đồng Hới
 • Giá vé tham khảo: 170.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0905 619 619

(Ảnh: vexere.com)

2.9 Xe khách Cúc Mừng

 • Điểm nhận khách: 19h35 – Bến xe trung tâm Đà Nẵng
 • Điểm trả khách: 00h05 – Quảng Bình (Dọc Quốc lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 350.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 1900 9075

(Ảnh: vexere.com)

2.10 Xe khách Dương Vũ

 • Điểm nhận khách: 17h15 – Bến xe trung tâm Đà Nẵng
 • Điểm trả khách: 22h45 – Quảng Bình (Dọc Quốc lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 300.000VND/vé/chiều
 • SĐT: 0905 438 522

(Ảnh: vexere.com)

Thục Nhi