8+ xe khách Quảng Bình đi Hải Phòng/Hải Phòng – Quảng Bình

I. Tuyến xe khách Quảng Bình đi Hải Phòng

1.Nhà xe Kết Đoàn 

 • Điểm đón khách: 05h00 đến 23h10 – Bến xe Đồng Hới, Quảng Bình
 • Điểm trả khách: 14h30 đến 08h40 – Bến xe Thượng Lý, Hải Phòng
 • Giá vé tham khảo: 270.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 0981 505 959

nha-xe-quang-binh-hai-phong-2

(Ảnh: goingay.vn)

2.Nhà xe Thanh Sang 

 • Điểm đón khách: 18h00 – Bến xe Đồng Hới, Quảng Bình
 • Điểm trả khách: 06h00 – Bến xe Cầu Rào, Hải Phòng
 • Giá vé tham khảo: 290.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 0912 556 555 – 0939 576 576

nha-xe-quang-binh-hai-phong-3

(Ảnh: saomaifly.com)

3.Nhà xe Hoàng Long

 • Điểm đón khách: 04h00 – 287 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
 • Điểm trả khách: 15h30 – Bến xe Niệm Nghĩa, Hải Phòng
 • Giá vé tham khảo: 290.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 19006516

nha-xe-quang-binh-hai-phong-4

(Ảnh: vexere.com)

4.Nhà xe Vạn Lục Tùng 

 • Điểm đón khách: 04h30 – dọc Quốc lộ 1A, Quảng Bình
 • Điểm trả khách: 15h30 – Bến xe Thượng Lý, Hải Phòng
 • Giá vé tham khảo: 300.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 02363 991 999 – 0987 231 777

nha-xe-quang-binh-hai-phong-11

(Ảnh: vexere.com)

5.Nhà xe Dương Vũ

 • Điểm đón khách: 19h45 – dọc Quốc lộ 1A, Quảng Bình
 • Điểm trả khách: 06h15 – Bến xe Thượng Lý, Hải Phòng
 • Giá vé tham khảo: 380.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 0914800081

nha-xe-quang-binh-hai-phong-10

(Ảnh: vexere.com)

6.Nhà xe A Thuyết

 • Điểm đón khách: 18h02 & 11h02 – Đường tránh TP. Đồng Hới, Quảng Bình
 • Điểm trả khách: 06h02 & 23h12 – Chợ Cầu và Bến xe Thượng Lý, Hải Phòng
 • Giá vé tham khảo: 450.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 1900888684

nha-xe-quang-binh-hai-phong-9

(Ảnh: goingay.vn)

7.Nhà xe HTX Sài Gòn

 • Điểm đón khách: 22h02 – Đường tránh TP. Đồng Hới, Quảng Bình
 • Điểm trả khách: 10h42 – Bến xe Thượng Lý
 • Giá vé tham khảo: 450.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 1900888684

 

nha-xe-quang-binh-hai-phong-8

(Ảnh: vexere.com)

II. Tuyến xe khách Hải Phòng đi Quảng Bình

1.Nhà xe Hùng Đức 

 • Điểm đón khách: 14h20 – chợ Quán Toan, Hải Phòng
 • Điểm trả khách: 23h50 – dọc Quốc lộ 1A, Quảng Bình
 • Giá vé tham khảo: 250.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 0971576576

nha-xe-quang-binh-hai-phong-1

(Ảnh: datvere24h.com)

2.Nhà xe Kết Đoàn 

 • Điểm đón khách: 07h00 đến 20h30 – Bến xe Thượng Lý, Hải Phòng
 • Điểm trả khách: 16h30 đến 06h00 – Bến xe Đồng Hới, Quảng Bình
 • Giá vé tham khảo: 270.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 0981 505 959

nha-xe-quang-binh-hai-phong-2

(Ảnh: goingay.vn)

3.Nhà xe Thanh Sang 

 • Điểm đón khách: 18h00 – Bến xe Cầu Rào, Hải Phòng
 • Điểm trả khách: 06h00 – Bến xe Đồng Hới, Quảng Bình
 • Giá vé tham khảo: 290.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 0912 556 555 – 0939 576 576

xe-khach-quang-binh-hai-phong-1

(Ảnh: megacar.vn)

4.Nhà xe Hoàng Long

 • Điểm đón khách: 08h00 đến 17h30 – Bến xe Niệm Nghĩa, Hải Phòng
 • Điểm trả khách:  19h30 đến 05h00 – 287 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
 • Giá vé tham khảo: 290.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 19006516

nha-xe-quang-binh-hai-phong-4

(Ảnh: vexere.com)

5.Nhà xe Vạn Lục Tùng 

 • Điểm đón khách: 15h30 – Bến xe Thượng Lý, Hải Phòng
 • Điểm trả khách: 01h30 – dọc Quốc lộ 1A, Quảng Bình
 • Giá vé tham khảo: 300.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 02363 991 999 – 0987 231 777

nha-xe-quang-binh-hai-phong-5

(Ảnh: xevati.com)

6.Nhà xe Thành Nhân

 • Điểm đón khách: 07h00 –  Bến xe Thượng Lý; Bến Xe Vĩnh Bảo, Hải Phòng
 • Điểm trả khách: 18h00 – dọc Quốc lộ 1A, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
 • Giá vé tham khảo: 350.000 VND/vé/chiều
 • SĐT: 0914 618 586 – 0934 674 858

nha-xe-quang-binh-hai-phong-6

(Ảnh: vexere.com)

Chúc bạn sẽ tìm được chuyến xe phù hợp và chất lượng!

Đan Phương